Kaarten Beleidslijn Grote Rivieren 2012

In de Beleidslijn grote rivieren wordt voor de gebieden rond de grote rivieren aangegeven welke activiteiten toegestaan zijn. Dit wordt weergegeven op kaarten. De gewijzigde kaarten (2012) kunt u op deze pagina downloaden.