Tijdpad

Het Programma Versterken Weerbaarheid in de Watersector bestaat 2 jaar. Welke mijlpalen waren er wanneer? En wat kunnen we de komende tijd verwachten? Op deze pagina praten we u snel bij.

In 2019 gestart

In 2019 is gestart met vitaliteitsbeoordelingen. Die vormen een robuust en generiek inzetbaar afwegingskader om vast te stellen of een object wel of niet vitaal is. Ook de vijf projecten binnen Rijkswaterstaat die gefinancierd worden uit VNAC-gelden zijn in 2019 gaan lopen. Het gaat hier om: Landelijk Meetnet Water, Verbeteren incident response Keren en Beheren (SOC/CERT), Veilig Digitaal Samenwerken, Big Data en Threat Intelligence.

In 2020 gestart

2020 stond in het teken van de ontwikkeling van een methodiek voor ketenanalyse in de watersector en we zijn gaan onderzoeken hoe haalbaar en wenselijk de gezamenlijke standaarden voor de Industrial Control Systems (ICS) zijn. Ook vond er een inventarisatie plaats van de diverse mogelijkheden voor een Centre of Excellence, waarin opgedane kennis vanuit het programma duurzaam geborgd kan worden. Er is gestart met de doorontwikkeling van een Security Operations Centre (SOC), de methodiek van risicoanalyses en serious gaming voor de drinkwatersector.

Start in 2021

In 2021 beginnen we met risicoanalyses op basis van de ontwikkelde methodiek ketenanalyse watersector. Verder staat in 2021 de ontwikkeling van een SCADA-norm (zie interactieve pdf) op de planning, evenals het formuleren van maatregelen bij de uitkomsten van vitaliteitsbeoordelingen en de risico’s die naar voren komen uit de ketenanalyse voor de watersector. Ook bieden we vanuit het programma een Red Team Blue Team-training aan voor professionals in de watersector die werken met Operationele Technologie.

Per project is een beschrijving opgenomen in de interactieve pdf (pdf, 1.7 MB)