Partners en stakeholders

28862_Cyberweerbaarheid_05[2]

De partnerorganisaties werken samen in het programma Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector. Ook zoeken we brede samenwerking met andere stakeholders en programma’s op het gebied van cybersecurity.

De partners

 • Drinkwaterbedrijven
 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijkswaterstaat
 • Waterschappen
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De stakeholders

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
 • Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Andere relevante programma’s

 • Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024 (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
 • Programma Informatieveiligheid en Privacy 2020-2024 (Het Waterschapshuis)