Programma Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector

Cyberaanvallen op digitale systemen voor drinkwater, afvalwater en keren en beheren van oppervlaktewater hebben grote maatschappelijke en economische impact. Partijen in de watersector en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben daarom de handen ineengeslagen om de cyberweerbaarheid te versterken. Binnen het programma ‘Cyberweerbaarheid in de Watersector’ bieden we aanvallen in de toekomst het hoofd.

Maatschappelijke processen beschermen

In Nederland zorgen gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven voor het leveren van drinkwater, keren en beheren van oppervlaktewater en het transport en het zuiveren van afvalwater. Voor deze maatschappelijke processen worden geautomatiseerde (procesbesturing)systemen gebruikt. Cyberaanvallen op deze systemen komen steeds vaker voor en zullen volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) alleen nog maar toenemen.

Projecten

Binnen het programma zijn circa 15 projecten geformuleerd die moeten bijdragen aan de versterking van de cyberweerbaarheid in de watersector. Een programmateam binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt zorg voor de uitvoering en financiering van de door de sector ingebrachte projecten. In de aanpak van deze projecten staat het NIST (National Institute of Standards and Technology) framework centraal en de projecten focussen zich met name op de cybersecurity van operationele technologie. Conform het NIST framework zijn de projecten daarnaast onderverdeeld in de 5 fases van cybersecurity: identify, protect, detect, respond en recover. Het programma zal eind 2022, met de beëindiging van de individuele projecten, zijn afgerond. Kijk voor meer informatie over het volledige programma ook eens onder 'documenten' aan de rechterkant van deze pagina.

Cyberweerbaarheid