Veranderingen Hydraulische databases

De volgende veranderingen zijn doorgevoerd in de hydraulische databases

 • Vecht- en IJsseldelta:
  • Nieuwe waterstanden en golfcondities vanwege de besloten aanleg van Reevediep fase II.
  • Nieuwe (lagere) waarden voor de modelonzekerheid in de waterstand
  • Correctie inconsistenties in de modelonzekerheid golfcondities
  • De windschuifspanning (Winddrag effect is afgetopt boven de 30 m/s analoog andere windgedreven systemen in WBI2017)
 • Kust:
  • Correctie inconsistenties in de modelonzekerheid van de golfcondities alleen voor Rijkskeringen aan de Noordzee en de Nieuwe Waterweg
  • Dubbeltelling biascorrectie spectrale golfperiode is verwijderd uit het Europoortgebied
 • Volkerak-Zoommeer:
  • Meer uitvoerlocaties tov 2018 voor Hydra-NL en Riskeer toegevoegd in opdracht van Rijkskeringen in 2018
  • Extra databases zodat Riskeer 21.1.1 kan rekenen voor dit gebied
  • Er zijn twee sets met rekeninstellingen FBC en NTI, zie hiervoor de teksten hieronder met hoe deze gebruikt kunnen worden.
 • Ontwerpdatabases:
  • Alle gebieden hebben een update gehad, behalve het Bovenrivierengebied en Duinen
  • Kust, Meren, Vecht- en IJseldelta, Benedenrivieren: verbetering in het omgaan met statistische onzekerheid in combinatie met zeespiegelstijging /meerpeilstijging
  • Benedenrivieren: Update preprocessor resultaten wegens nieuwe versie Hydra-Ring

Aandachtspunten hydraulische databases

 • In de bovenrivieren zijn aparte fysica databases voor het ontwerp en voor de beoordeling. In andere gebieden van Nederland worden ontwerpdatabases over het algemeen gemaakt door de klimaatstatistiek te veranderen voor afvoeren, meerpeil of zeespiegelstijging. De statistiek databases (HLCD’s) zonder jaartal of klimaatindiator W of G zijn voor de beoordeling. De rekeninstellingen zijn gelijk voor de beoordeling en het ontwerp.
 • De Vecht en IJsseldelta krijgen met deze release een update van de WBI databases. Deze databases zijn al gedeeld met de aanliggende waterschappen in november 2020.
 • Voor het ontwerpen van waterkeringen wordt vanuit het Ontwerpinstrumenterium verwezen naar Hydra-NL. Sinds november 2019 is Riskeer ook al beschikbaar voor het ontwerpen. Nieuw verschenen databases (Benedenrivierengebied) moeten om foutmeldingen te voorkomen worden aangeroepen door Riskeer versie 21.1.1.
 • De rekeninstellingen voor het Volkerak-Zoommeer zijn in twee sets opgeleverd: FBC en NTI. Het wordt aanbevolen om de beoordeling eerst met FBC uit te voeren, wegens kortere rekentijden. In het geval van onbetrouwbare resultaten wordt geadviseerd om op de NTI methode over te stappen (die wel langer rekent). De onbetrouwbare resultaten kunnen eventueel met behulp van Hydra-NL vastgesteld worden – het gebruik van Hydra-NL voor dit systeem wordt dus nog steeds aangeraden.