Ontwikkelingen in BOI

Na de oplevering van het WBI2017 is de organisatie voor het doorontwikkelen van het instrumentarium via een programmatische aanpak in de steigers gezet.

Bij dit programma zijn duidelijkheid scheppen naar gebruikers en stakeholders en beheersing belangrijke verbeterpunten.

In dat kader wordt binnen het programma BOI gestreefd naar een jaarlijks moment waarop nieuwe versies van instrumenten beschikbaar worden gesteld.

Op deze pagina vindt u de release notes waarin u wordt geinformeerd over de nieuwe en vernieuwde onderdelen van het WBI 2017 en het BOI die kunnen worden gebruikt bij het beoordelen en ontwerpen van waterkeringen.

Voor nieuwe methoden en technieken die niet vanuit het programma BOI beschikbaar worden gesteld, gaat u naar deze pagina.