Veranderingen Documenten

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de documentatie

Schematiseringshandleidingen Piping

 • Referentie opgenomen naar overzicht kennisontwikkeling 2018-2019 (bijsluiter KvK)
 • Toelichting opgenomen hoe om te gaan met grindfractie (d70)
 • Referentie opgenomen naar factsheet D-Geo Flow
 • Toelichting opgenomen over bepaling d70

Schematiseringshandleiding Macrostabiliteit

 • Aanpasing op consistent gebruik van BOI termen in gehele document;
 • Correctie tabelnummering, paragraaf titels, aanvullingen
 • Aanpassing en aanvulling bepaling karakteristieke waarde
 • Aanpassing en aanvulling beschrijving van het gebruik Su-tabellen in D-Stability.

Schematiseringshandleiding Grasbekleding

 • Nieuw waterstandsverloop in het Benedenrivierengebied verwerkt
 • Inconstistentie in GABI (afschuiven) aangepast

Schematiseringshandleiding Steenzetting

 • Procedure opgenomen voor het omgaan met golfhoogten die niet met waterstand toenemen

Schematiseringshandleidingen Kunstwerken (betrouwbaarheid sluiten, piping, hoogte en sterkte en stabiliteit)

 • Verbeteringen in consistentie, leesbaarheid en duidelijkheid doorgevoerd.

Handreiking NWO’s

 • Nieuw document met een handelingsperspectief voor de lopenede beoordelingsronde
 • Op basis van factsheet NWO’s en ervaringen in andere projecten

Assemblageprotocol WBI2017:

 • Met name een verbetering van de beschrijving van het lengte-effect doorgevoerdAfschuiven

Het verplaatsen (naar beneden schuiven) van een deel van een dijk.