Ondersteuning WBI

Het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium WBI2017 is technisch inhoudelijk fors gewijzigd ten opzichte van het voorgaande wettelijke toetsinstrumentaria, het VTV2006 en de HR 2006 en het concept-WTI 2011.

De overstap van overschrijdingskansen naar overstromingskansen, de invulling van probabilistisch rekenen en nieuwe waterveiligheidsnormen, en de geheel nieuwe software, zijn grote veranderingen voor alle betrokkenen en vooral voor de waterkeringbeheerders en bureaus die de beoordeling uitvoeren.

Om u te ondersteunen bij het werken met het beoordelingsinstrumentarium is een aantal zaken geregeld. Allereerst kunt u met al uw vragen terecht bij de Helpdesk Water (Stel een vraag bovenin de gele balk). Achter dit loket staat een heel team van experts voor u klaar voor vragen over water en waterveiligheid.

Het is het handigst als u uw vraag of verzoek om advies via het vragenformulier op de website indient. Uw vraag wordt dan niet alleen geregistreerd, ook de doorlooptijd en kwaliteit van het gegeven antwoord worden dan gecontroleerd. Natuurlijk kunt u ook bellen met 088 797 07 90. om uw vraag te stellen. Mocht een vraag daartoe aanleiding geven, dan wordt er contact met u opgenomen door een inhoudelijk deskundige, met als doel u van passend advies te voorzien.

Als een schriftelijk of telefonisch antwoord of advies niet afdoende is, kan een expert u op locatie bezoeken voor een nadere toelichting. Vanzelfsprekend vindt een dergelijk bezoek altijd in overleg plaats.

Naast de Helpdesk Water zijn er diverse andere vormen van ondersteuning. Zo kunt u eerder gestelde vragen, inclusief antwoorden, bekijken op de pagina Vraag en Antwoord. Om het vinden van vragen te vereenvoudigen zijn ze onderverdeeld in zes categorieën, die vaak zelf ook weer een onderverdeling hebben.

Ook kunt u in het voorbeeldenboek kijken om inspiratie op te doen bij het beoordelen van uw waterkeringen. In dit boek zijn praktijkvoorbeelden opgenomen die zijn aangedragen door waterkeringbeheerders en experts van Rijkswaterstaat en Deltares.

Waterkeringbeheerders kunnen kennis en ervaringen met collega’s delen op de bijeenkomsten van Kennis- en Kundeplatforms.

Daarnaast hebben de Stichting Toegapast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en Rijkswaterstaat diverse opleidingen ontwikkeld om waterkeringbeheerders te ondersteunen bij het beoordelen van hun keringen.