Release notes 28 november 2019

De release van 28 november 2019 introduceert verschillende nieuwe en vernieuwde onderdelen van het instrumentarium voor beoordeling en ontwerp van primaire waterkeringen. Het gaat deels om een vernieuwing van onderdelen die worden gebruikt bij het beoordelen van waterkeringen in het kader van het WBI2017. Andere onderdelen van de release geven richting aan de doorontwikkeling van het BOI-instrumentarium dat in de toekomst kan worden gebruikt voor beoordelen en ontwerpen en handvatten biedt bij het uitvoeren van een toets op maat.

Nieuwe of vernieuwde onderdelen

 • (Nieuw) Riskeer 19.1.1
 • (Nieuw) D-Stability 20.1.1
 • Schematiseringshandleiding Macrostabiliteit
 • Schematiseringshandleiding Betrouwbaarheid sluiting kunstwerk
 • Schematiseringshandleiding Hoogte kunstwerk
 • Schematiseringshandleiding Piping bij kunstwerk
 • Schematiseringshandleiding Sterkte en stabiliteit kunstwerk
 • Schematiseringshandleiding Voorlanden afschuiving
 • Schematiseringshandleiding Voorlanden golfafslag
 • Schematiseringshandleiding Voorlanden zettingsvloeiing
 • Schematiseringshandleiding Piping
 • Schematiseringshandleiding Grasbekleding
 • Schematiseringshandleiding Steenzetting
 • Database voor bepaling hydraulische belastingen Markermeer (Flevolandzijde)
 • Database voor bepaling hydraulische belastingen Maas (voor het maken van een dijkontwerp)
 • BM-Gras buitentalud 19.1.2
 • Steentoets 19.1.1
 • MorphAn 1.7.3
 • Hydra-NL 2.7.1