Handreiking DOT

De handreiking DOT is een procesdocument voor het opstellen van het Deskundig Oordeel in de Toets op Maat (DOT).

Het doel van de handreiking is om waterkeringbeheerders bekend te maken met de DOT-methode en om deze als hulpmiddel aan te bieden voor waterkeringbeheerders die gebruik wil maken van een DOT bij de beoordeling van een waterkering. Deze handreiking is samen met waterkeringbeheerders ontwikkeld waarbij gebruik is gemaakt van ervaringen die zijn opgedaan tijdens een aantal pilots bij verschillende waterschappen. Het betreft een groene versie die in de komende tijd verrijkt zal worden met nieuwe praktijkervaringen.

Bij toekomstige toepassingen denkt het BOI team graag mee. Neem contact op via de BOI@rws.nl om hier een verdere invulling voor te zoeken met het BOI team. Het BOI team, kijkt graag samen met het werkveld, bijvoorbeeld het Kennis en Kunde Platform kkp@stowa.nl mee in de toepassing van de methode en neemt daarbij ook graag de ervaringen mee in de verbetering van de handreiking en het instrumentarium.