Bekledingen

Op het gebied van Bekledingen zijn er verschillende aanpassingen die invloed hebben op het gebruik van het instrumentarium. Op deze pagina wordt beschreven welke.

Relevante aanpassingen

Voor de verschillende bekledingen toetssporen zijn diverse aanpassingen relevant:

  • Het beschikbaar komen van Riskeer 19.1.1
  • Aanpassingen aan de Schematiseringshandleiding Voorlanden afschuiving
  • Aanpassingen aan de Schematiseringshandleiding Voorlanden golfafslag
  • Aanpassingen aan de Schematiseringshandleiding Voorlanden zettingsvloeiing
  • Aanpassingen aan de Schematiseringshandleiding Grasbekleding
  • Aanpassingen aan de Schematiseringshandleiding Steenzetting
  • Het beschikbaar komen van de BM-Gras buitentalud versie 19.1.2
  • Het beschikbaar komen van Steentoets versie 19.1.1

Ontwerpen met Riskeer

Bij het maken van de overstap van Hydra-NL naar Riskeer is het belangrijk om aandacht te besteden aan overgangen (en de dijkbekleding aan de binnenzijde van de dijk). Een belangrijke verandering ten opzichte van Hydra-NL is dat Riskeer probabilistisch rekent voor het toetsspoor Dijken en Dammen – Grasbekleding erosie kruin en binnentalud (GEKB/ hoogte) zowel voor belasting als sterkte. Het Hydraulisch Belasting Niveau (HBN) in Hydra-NL heeft daardoor een andere betekenis dan het HBN in Riskeer. Riskeer gaat daarnaast in de “hoogte toets” met name uit van erosie van de kruin en het binnentalud (grasbekleding). Het is belangrijk om uit de schematiseringshandleidingen gras en steen de laatste informatie voor overgangen over te nemen, zodat niet het risico wordt gelopen op een minder veilig ontwerp dan voorzien.

Hoek van inval bij beoordeling bekledingen

Het is mogelijk om de hoogte van de overgang van steen op gras aan de buitenzijde van de waterkering beter in beeld te brengen door rekening te houden met de hoek van inval voor golfklapbelasting. Enerzijds is aan Riskeer de mogelijkheid toegevoegd om dit voor het deelmechanisme golfoploop te bepalen en hoeft bij de beoordeling dus niet worden uitgeweken naar Hydra-NL, anderzijds is de BM-Gras buitentalud aangepast waardoor de hoek van inval ook voor het deelmechanisme golfklap kan worden meegenomen. Om de hoek van golfinval voor golfklap in een Toets op Maat daadwerkelijk mee te nemen dient de coëfficiënt c voor golfklapbelastingen aangepast te worden naar c=0,67. Dit is in het invoermenu van Riskeer helaas nog niet mogelijk maar kan wel via een omweg. Informatie hierover staat in de bijlagen van de schematiseringshandleidingen gras en steen.