Schematiseringshandleiding Voorlanden golfafslag

In de vernieuwde schematiseringshandleiding is beschreven hoe in plaats van hydraulische belastingen bij één enkele waterstand gebruik kan worden gemaakt van hydraulische belastingen zoals deze ook bij bekledingen worden gebruikt.

Overige wijzigingen in deze schematiseringshandleiding ten opzichte van de vorige versie zijn hoofdzakelijk verduidelijkend van aard.