Schematiseringshandleiding Steenzetting

In de schematiseringshandleiding zijn verschillende wijzigingen opgenomen. Deze wijzigingen hebben ook tot een aanpassing van Steentoets geleidt. Het betreft bij aanpassingen van Steentoets een Toets op Maat (Steentoets versie 19.1.1). De belangrijkste wijziging betreft het doorvoeren van een stabiliteitsfactor voor moderne steenzettingen. Door selectie van de naam van deze moderne steenzetting wordt er mee rekening gehouden dat deze steenzetting veel betrouwbaarder is dan de gemiddelde steenzettingen in Steentoets.

De gezamenlijke aanpassingen hebben op specifieke locaties de volgende gevolgen:

 • Een toegenomen stabiliteit bij ingegoten steenzettingen in combinatie met het deelmechanisme “Instabiliteit toplaag van steenzetting voor golfbelasting (ZTG)”.
 • Een grotere reststerkte voor het deelmechanisme “Erosie van onderlagen (ZEO)” voor alle typen steenzettingen. Er wordt nu een eventueel aanwezige zandasfaltlaag meegeteld bij het bepalen van de reststerkte en wordt in enkele bijzondere gevallen meer reststerkte toegekend aan de constructie.
 • Een grotere reststerkte voor Noorse steen bij het deelmechanisme “Materiaaltransport vanuit de ondergrond bij steenzettingen (ZMO)”.

Opgemerkt dient te worden dat bovenstaande punten alleen bijzondere gevallen betreft, die niet veel voorkomen.

Overige wijzigingen van de schematiseringshandleiding zijn veelal verduidelijkend van aard en worden hieronder per paragraaf weergegeven:

 • Paragraaf 1.1, toegevoegd:
  • Nadere informatie over de steenzetting inwinnen en daarmee nogmaals een analyse met Steentoets uitvoeren.
  • De hydraulische belasting nauwkeuriger berekenen, rekening houdend met de hoogte van het voorland en voorliggende dammen.
  • Het dijkvak of segment opdelen om vast te stellen welk deel van de steenzetting wel ‘Stabiel’ is.
  • Toets op maat, bijvoorbeeld door de faalkans te berekenen van de dijk met een volledig probabilistische berekening inclusief de bijdrage van reststerkte, waar Deltares een rekenmodel voor heeft.
 • Het beoordelingsresultaat was in Steentoets versie 17.1.1.1 nog ‘Stabiel’ en ‘Niet stabiel’, maar dat gaf verwarring over de noodzaak om al dan niet door te gaan een beter beoordelingsresultaat na te streven bij een eindscore ‘Niet stabiel’. Daarom is vanaf versie 17.1.2.1 de eindscore ‘Niet stabiel’ veranderd naar ‘Verder beoordelen’. Als namelijk met de berekening met Steentoets geen eindscore ‘Stabiel’ wordt verkregen, dan moet verder gewerkt worden aan de beoordeling, waarbij onder andere de volgende opties mogelijk zijn:
 • Paragraaf 4.3 (relatie Steentoets-Ringtoets): verwijderd.
 • Paragraaf 5.3, Waterstandsverloop:
 • Faseverschillen met een uur verschoven ( 2 uur i.p.v. 1 uur). Toegevoegd: In Steentoets wordt dus voor de gedetailleerde toets een stormopzetverloop met een topduur van 4 uur gehanteerd. Er is bewust afgeweken van het waterstandsverloop in de waterstandsverlooptool van WBI, omdat die ontwikkeld is voor grondmechanische mechanismen.
 • Paragraaf 5.4: verwijderd
 • Paragraaf 5.5: Volumiek gewicht water: sterk vereenvoudigd, keuze beheerder.
 • Paragraaf 5.7, Golfcondities: ‘Q-variant’ verwijderd. Ringtoets rekent belastingen uit op de verschillende catregoriegrenzen.
 • Parameters: niets veranderd
 • Voorbeeld: niets veranderd.