Voorbeeldenboek WBI

Hoe werkt het?

  • U kunt een voorbeeld vinden door te zoeken op trefwoord of een categorie te selecteren. Voor elk voorbeeld zijn de rekenfiles beschikbaar. Wilt u meer weten over de achtergrond of gemaakte keuzes, neem dan contact op met de inzender.

Welke status hebben de voorbeelden?

  • De voorbeelden zijn ter inspiratie en hebben geen formele status.

Wilt u discussiëren over een voorbeeld?

  • De plek voor discussies over de voorbeelden is het Kennis en Kunde Platform. U kunt ook contact opnemen met de inzender.

Kan ik ook voorbeelden insturen?

  • Ja, uw voorbeeld kan anderen weer helpen. Gebruik het format voorbeeld. Neem voor het insturen contact op met het Kennis en Kunde platform.

Over het voorbeeldenboek

Het doel van het voorbeeldenboek is u te inspireren in het toepassen van de beoordelingsprocedure van het WBI. De voorbeelden zijn gericht op de te maken keuzes in het beoordelingsproces - welke dilemma's kan dat opleveren? Hoe kan ik de ruimte die het WBI biedt benutten? Welke argumenten voor een bepaalde keuze zijn valide? Daarbij zijn de voorbeelden zo concreet mogelijk uitgewerkt en zijn de achterliggende data beschikbaar gesteld.

Het voorbeeldenboek is nooit af. Het groeit mee met de ervaring die de waterkeringbeheerders met het WBI opdoen. U bent daarom uitgenodigd om blijvend uw voorbeelden in te dienen bij het Kennis en Kunde Platform.

De voorbeelden zijn aangedragen door individuele waterkeringbeheerders. Zij dragen zelf zorg voor de kwaliteit van de voorbeelden en hanteren daarbij de criteria volgens bijlage I van de Ministriele Regeling Veiligheid Primaire Waterkeringen 2017. De Gebruikersgroep Voorbeeldenboek, waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn, adviseert DGRW over de selectie van voorbeelden. Het Kennis en Kunde Platform behandelt de voorbeelden inhoudelijk.