Assembleren

Hieronder treft u voorbeelden aan voor het assembleren.

Factsheet verschillen in terminologie voor de toetsresultaten in Riskeer en assemblagetool

Voorbeeld Assembleren 1 Gegevens uitwisselen tussen Riskeer en assemblagetool

Voorbeeld Assembleren 2 Assembleren van toetssporen uit toetsspoorgroep 3

Voorbeeld Assembleren 3 Aandachtspunten en checks bij het assembleren

Voorbeeld Assembleren 4 Duiden van de resultaten in de assemblagetool