Opleidingen

STOWA en Rijkswaterstaat ontwikkelen het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW).

Dit opleidingsprogramma is in eerste instantie bedoeld om waterkeringbeheerders voor te bereiden op de nieuwe normering die uitgaat van een ‘overstromingsrisicobenadering’. Het programma is ook voor verschillende andere doelgroepen geschikt.

Doelgroepen

  • Keringbeheerders (RWS en waterschappen)
  • RWS als beheerder hoofdwatersysteem
  • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
  • Ministerie van IenW (met name DGRW)
  • Hoger onderwijs (mbo/hbo/wo)
  • Marktpartijen (secundaire doelgroep)
  • Provincies (secundaire doelgroep)

Een overzicht van alle opleidingen is te vinden op opleidingen.stowa.nl


Overzicht opleidingen

logo WBI 2017