Schematiseren

Hieronder kunt u de voorbeelden vinden voor het schematiseren:

Beoordeling van een waterkering op Piping en heave met focus op schematiseren ondergrond

Beoordelingsspoor grasbekleding erosie kruin en binnentalud met focus op schematiseren dijkprofiel en voorland