Kennis- en Kundeplatform (KKP)

Het Kennis- en Kundeplatform is een kennisnetwerk waarin medewerkers die zich bezighouden met de beoordeling van de primaire waterkeringen samenwerken, kennis opbouwen en delen. Kennis (vakinhoudelijke kennis, snappen van de som) én kunde (zoals vaardigheid om instrumenten toe/aan te passen, bekwaamheid om het verhaal van de dijk te interpreteren en ervaring om de juiste vragen te kunnen stellen) zijn van essentieel belang om de waterveiligheidstaken op een verantwoorde, sobere en doelmatige wijze uit te (blijven) voeren.

Diverse bijeenkomsten

Het KKP organiseert diverse bijeenkomsten. Reguliere bijeenkomsten zoals de vakgroepbijeenkomsten (ook wel werkdagen genoemd) en WBI-projectleidersbijeenkomsten worden doorgaans minimaal twee maal per jaar georganiseerd. Tevens vinden op regelmatige basis korte webinars plaats met een specifiek thema zoals de VAR’s (Verhaal van Aanpak en Resultaten), waarin in het kort het verhaal van de beoordeling wordt verteld. Ook kan de actualiteit aanleiding zijn tot een uitgebreidere bijeenkomst waarin dieper op een bepaald onderwerp wordt ingegaan. Voorbeelden hiervan zijn de bijeenkomsten omtrent Assembleren en GABI.

Ten slotte kan het KKP ook worden ingezet om een collegiale review uit te voeren.

Vakgroepen

Het KKP is onderverdeeld in vakgroepen, waar op basis van expertise en/of interesse aan deelgenomen kan worden. De volgende vakgroepen worden onderscheiden:

  • Geotechniek
  • HR+Bekledingen
  • NWO’s
  • Kunstwerken&Langsconstructies
  • Monitoring
  • Duinen

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van het KKP: kkp.stowa.nl. Om op de hoogte te blijven kan daar een account worden aangemaakt. Voor meer informatie of vragen kan een e-mail worden gestuurd naar kkp@stowa.nl.