Begrippen crisismanagement - WMCN

De begrippen die gebruikt worden in de verschillende vormen van waterberichtgeving zijn in dit onderdeel uitgelegd.

Iedere ochtend wordt een bericht opgesteld over de stand van zaken rondom het waterbeheer in het hoofdwatersysteem. Dit dagelijkse bericht wordt het Actueel Waterbericht genoemd.

Ga naar het Actueel Waterbericht.