Begrippen crisismanagement - Letter e

De begrippen die gebruikt worden in de verschillende vormen van waterberichtgeving zijn in dit onderdeel uitgelegd.

Iedere ochtend wordt een bericht opgesteld over de stand van zaken rondom het waterbeheer in het hoofdwatersysteem. Dit dagelijkse bericht wordt het Actueel Waterbericht genoemd.

Ga naar het Actueel Waterbericht.

e
f
j
p
q
u
x
y

Economisch risico

Economische schade

EDO, Ergst denkbare overstroming

Evacuatie

Evacuatiefractie

Evacuatieplan

Externe veiligheid