Begrippen crisismanagement - Letter n

De begrippen die gebruikt worden in de verschillende vormen van waterberichtgeving zijn in dit onderdeel uitgelegd.

Iedere ochtend wordt een bericht opgesteld over de stand van zaken rondom het waterbeheer in het hoofdwatersysteem. Dit dagelijkse bericht wordt het Actueel Waterbericht genoemd.

Ga naar het Actueel Waterbericht.
Waterstand

Waterstand is de hoogte van het wateroppervlak bij een specifiek punt. De hoogte wordt gebaseerd op basis van het NAP. Waterstanden worden gecommuniceerd in zowel meters, decimeters als in centimeters, afhankelijk van de wensen van de gebruiker. Voor zeekaarten wordt uitgegaan van het Laagste Astronomisch Getij als referentievlak voor waterdiepten en het middenstandsvlak (gemiddelde waterstand van hoog en laagwaters) voor de hoogte van bakens en vuurtorens.