Opleidingen en cursussen

Cursussen en congressen rond het watertoetsproces of daaraan gerelateerde onderwerpen worden onder andere gegeven door:

De Stichting Wateropleidingen verzorgt de cursussen Water voor gemeenten, Grondwateroverlast in de stad, Stedelijk water, Werken onder de nieuwe waterwet, Veiligheid van regionale waterkeringen, en Juridische verankering watertoets.

Geoplan verzorgt cursussen, opleidingen, in-company trainingen, studiedagen en congressen op de gebieden milieu, water, ruimtelijke ordening, en verkeer & vervoer.

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseert congressen, cursussen, studiedagen en trainingen op het gebied van de waterthema’s, waaronder De Nationale Waterconferentie, Studiedag de Nieuwe Waterwet en de Watertoets in de praktijk.

Heeft u suggesties voor bovenstaand overzicht? Gelieve dan contact op te nemen met de Helpdesk Water.