Verdingingsreeks

VOICE-OVER: Nederland is voorbereid op een periode van droogte.

(Een animatie.)

Als er een tijd lang minder water beschikbaar is in rivieren en meren, staat van tevoren al vast hoe we het beschikbare water gaan verdelen.
Daarvoor is de verdringingsreeks vastgesteld.
Deze reeks bevat vier categorieën waarbij categorie 1 de hoogste prioriteit heeft.

Als er weinig water beschikbaar is, zal het eerst gaan naar veiligheid.
Het voorkomen van schade aan dijken en het voorkomen van onomkeerbare schade aan natuur.
Als tweede moet er voldoende drinkwater en een ongestoorde energievoorziening zijn.
Categorie 3 en 4 zijn ingedeeld op basis van economische en maatschappelijke belangen.
Binnen categorie 3 vallen de sectoren waar met weinig water veel schade voorkomen kan worden.
Zoals het beregenen van de bomenteelt of andere kapitaalintensieve gewassen of water voor de industrie.
In categorie 4 gaat het om zaken die ook heel belangrijk zijn maar minder dan categorie 1, 2 en 3.
Bijvoorbeeld scheepvaart, landbouw en recreatie.
Voor alle categorieën geldt dat de overheid probeert te voorkomen dat er te weinig water is. Zo wordt er zuiniger geschut om ervoor te zorgen dat er minder water wegloopt mag de industriesector minder water gebruiken en zijn er beregeningsverboden.

(Schepen in een sluis.)

Zo is door de verdringingsreeks voor iedereen duidelijk wat de spelregels zijn bij de verdeling van water in tijden van watertekort.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.rws.nl/droogte. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2018.)