Integraal PRTR-verslag

Het Integraal PRTR-verslag is een jaarlijkse milieujaarrapportage door industriële bedrijven, waarin zij onder meer rapporteren over hun watergebruik en emissies naar water. Het integraal PRTR (Pollutant Release and Transfer Register)-verslag bestaat uit de rapportage in het kader van de Europese PRTR-verordening, aangevuld met noodzakelijke bevragingen.

Voor zowel bedrijven als de overheid is een Leidraad Milieujaarrapportages opgesteld. In deze leidraad wordt voor bedrijven het rapporteren uitgebreid beschreven en voor de overheid wordt het validatieproces beschreven. Ook zijn in deze leidraad handige checklists opgenomen.