Bibliotheek werkgroep 3: Water in de stad

Werkgroep 3 beoogde een bijdrage te leveren aan de positionering van water binnen de stedelijke leefomgeving. Centraal daarbij stonden de optimalisatie van de afvalwaterketen in zijn relatie met het watersysteem, alsmede de positionering van het watersysteem binnen de leefomgeving van de stad.