Actueel

Geef een reactie op het voornemen Nationaal Water Programma 2022-2027

Van vrijdag 1 november tot en met donderdag 28 november 2019 kan iedereen een zienswijze naar voren brengen over het voornemen een Nationaal Water Programma 2022-2027 op te stellen en over het voornemen hiervoor een milieueffectrapport op te stellen (PlanMER). Ook kunt u een reactie geven op het voorgenomen participatieproces. Hoe u dit kunt doen kunt u vinden op www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma. Op U kunt de stukken ook bekijken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat in Utrecht, en alle provinciehuizen in Nederland. De adressen vindt u op www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma.