Participatieproces

U vindt de planning van het participatieproces voor het Nationaal Water Programma in onderstaande infographic en planningsoverzicht.

Infographic

klik voor vergroting

tijdlijn

Terugblik 2020

Januari & februari: Thema- en gebiedssessies (met maatschappelijke organisaties en branche- en sectorpartijen en medeoverheden)

September: Consultatie maatschappelijke– en belangenorganisaties door het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Mijlpaal 2021

Maart 2021: Instemming kabinet met het ontwerp-Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen en planMER

Planning

Wanneer Wat
November 2019 Zienswijzenprocedure over het voornemen tot het opstellen van het Nationaal Water Programma 2022-2027 en een planMER
Januari 2020 Reactienota naar aanleiding van de zienswijzenprocedure
Jan/feb 2020 Thema- en gebiedssessies over het waterprogramma
September 2020 Consultatie maatschappelijke– en belangenorganisaties over het Nationaal Water Programma door het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Maart 2021

Vaststelling ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen met planMER

Maart – september 2021 Zienswijzenprocedure op het ontwerp-Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen en planMER (looptijd: 6 maanden)
Maart 2022 Reactienota naar aanleiding van de zienswijzenprocedure
Maart 2022 Vaststelling Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen

Via deze pagina houden we u op de hoogte als er nieuwe participatiemomenten naast de voorgenomen processtappen zijn. Ook voegen wij informatie toe over de lopende trajecten die onder het Nationaal Waterprogramma vallen. Onder actueel kunt u nieuws vinden over het proces.

Vragen

Heeft u vragen over het Nationaal Water Programma? U kunt ze stellen via: PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl