Tijdpad

U vindt de planning van het proces in de infographic en het planningsoverzicht in de tabel hieronder.

Infographic

klik voor vergroting

190601 infographic waterprogramma DEF LR

Mijlpaal 2019:

November: Zienswijzenprocedure over het voornemen tot het opstellen van het Nationaal Water Programma 2022-2027 en een plan-MER, reacties op participatieplan

Dit gebeurt er in 2020:

Januari & februari: Themasessies (met maatschappelijke- en belangenorganisaties, branche- en sectorpartijen) en Gebiedssessies (met medeoverheden)

September: Consultatie maatschappelijke –en belangenorganisaties door het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Najaar: Instemming kabinet met het ontwerp-Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen met plan-MER

Planning

Wanneer Wat
September 2020 Consultatie maatschappelijke –en belangenorganisaties door het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Najaar 2020

Instemming kabinet met het ontwerp-Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen met plan-MER

Voorjaar 2021 Zienswijzenprocedure op het ontwerp-Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen en plan-MER (looptijd: 6 maanden)
Najaar 2021 Reactienota naar aanleiding van de zienswijzenprocedure
Eind 2021 Vaststelling Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen

Via deze pagina houden we u op de hoogte als er nieuwe participatiemomenten naast de voorgenomen processtappen zijn. Ook voegen wij informatie toe over de lopende trajecten die onder het Nationaal Waterprogramma vallen. Onder actueel kunt u nieuws vinden over het proces.

Vragen

Heeft u vragen over het Nationaal Water Programma? U kunt ze stellen via: PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl