Participatieproces

U vindt een overzicht van de totstandkoming van het Nationaal Water Programma 2022-2027 in onderstaande infographic. Ook ziet u een terugblik op de planning.

Infographic tijdlijn NWP 2022-2027

klik voor vergroting

tijdlijn

Terugblik 2022

Wanneer Wat
Maart 2022 Reactienota naar aanleiding van de zienswijzenprocedure
Maart 2022 Vaststelling Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen

Terugblik 2021

Wanneer Wat
Maart 2021

Vaststelling ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen met planMER

Maart – september 2021 Zienswijzenprocedure op het ontwerp-Nationaal Water Programma 2022-2027 inclusief bijlagen en planMER (looptijd: 6 maanden)

Terugblik 2020

Wanneer Wat
Januari 2020 Reactienota naar aanleiding van de zienswijzenprocedure
Jan/feb 2020 Thema- en gebiedssessies over het waterprogramma
September 2020 Consultatie maatschappelijke– en belangenorganisaties over het Nationaal Water Programma door het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Terugblik 2019

Wanneer Wat
November 2019 Zienswijzenprocedure over het voornemen tot het opstellen van het Nationaal Water Programma 2022-2027 en een planMER

Vragen

Heeft u vragen over het Nationaal Water Programma? U kunt ze stellen via: PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl