Meldinggegevens die altijd nodig zijn

De onderstaande pagina's geven een toelichting op de gegevens die altijd nodig zijn voor het doen van een melding in het kader van het Activiteitenbesluit.

Het gaat om gegevens over:

Ook moet de melder altijd aanleveren:

  • e-mail adres van degene die de melding indient
  • naam- en adresgegevens van de melder of diens gemachtigde
  • naam van het bedrijf
  • adres van het bedrijf, bouwnummer of kadastraal perceelnummer
  • inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel
  • voorgenomen tijdstip van oprichting of verandering van het bedrijf

Daarnaast zijn er mogelijk nog andere gegevens over specifieke activiteiten nodig. De AIM geeft aan welke gegevens nodig zijn.