Eisen amalgaamafscheiders per 2021 in direct werkende 'kwikverordening'

Op 1 januari 2021 verviel paragraaf 3.8.1 over tandheelkunde in het Activiteitenbesluit. De eisen voor amalgaamafscheiders zijn ongewijzigd en staan nu in een direct werkende Europese verordening.

Inhoudelijke gevolgen

Sinds 1 januari 2021 staan de eisen voor amalgaamafscheiders in de Kwikverordening, (EU) 2017/852. De norm staat in artikel 10, vierde lid, onder b, van deze verordening. Hierin staat dat het zuiveringsniveau 95% moet zijn. In Nederland gold dit al op volgens het Activiteitenbesluit. Inhoudelijk blijven de eisen hetzelfde.

Handelen in strijd met deze bepaling uit de de kwikverordening is verboden. Dit staat in artikel 2.8 van het Uitvoeringsbesluit kwikverordening.

Gevolgen voor toepassing van het Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevatte alleen eisen voor amalgaamafscheiders. De bedrijven blijven mogelijk wel onder het Activiteitenbesluit vallen. Dit hangt af van hun andere activiteiten,

Publicatie

De wijziging was 15 februari 2019 al gepubliceerd, in Staatsblad 2019, nummer 55. Deze publicatie wijzigde ook het Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer.

Meer informatie