Financieringsregeling saneringen Wbb

Vraag

Er was een financieringsregeling voor saneringen op grond van de Wbb. Is daar iets soortgelijks voor teruggekomen in de Waterwet?

Antwoord

Het geld voor de aanpak van verontreinigde waterbodems door de regionale diensten van RWS zal door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikbaar worden gesteld. Dit is niet anders dan onder de Wbb het geval was. Voor ingrepen in de waterbodem van regionale wateren door waterschappen is financiering beschikbaar op grond van het "Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties". Te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Zie in het digitale Handboek Water de pagina's