Meer dan onevenredige schadevergoeding valt binnen staatssteun

Vraag

Als meer dan de onevenredige schade wordt vergoed, bijvoorbeeld om meer draagvlak voor een project te verkrijgen, past dit dan nog binnen de regels van staatssteun?

Antwoord

Allereerst past het niet binnen de regels van de Waterwet om meer te vergoeden dan de onevenredige schade (die niet redelijkerwijze niet of niet geheel te zijner laste behoort te blijven), en daarnaast mag de overheidsvergoeding ook om andere financieel- economische en juridische redenen niet hoger zijn dan de werkelijk geleden schade. Voor meer informatie over dan wel hulp bij vragen over staatssteun kan het best te raden worden gegaan bij Europa decentraal dat op dit terrein gespecialiseerd is.

Zie in het digitale Handboek Water de pagina: Schadevergoeding aan derden