Verzoek voorlopige voorziening grondwateronttrekking

Vraag

Moet bij afwijzing van een verzoek tot handhaving van een grondwateronttrekking een verzoek tot voorlopige voorziening ingediend worden bij de rechtbank of bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State?

Antwoord

Tegen (vrijwel) alle besluiten krachtens de Waterwet of de keur staat beroep in twee instanties open: beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is conform de hoofdregel van de Algemene wet bestuursrecht. Een verzoek om voorlopige voorziening kan volgens artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd kan worden in de hoofdzaak (= het beroep tegen het besluit). Een voorlopige voorziening tegen de weigering van een verzoek tot handhaving moet daarom worden ingediend bij de rechtbank.

Zie de pagina grondwater onttrekken of infiltreren in het Handboek Water.