Gebruik door derden

Vraag

Wanneer moet een projectplan worden gemaakt en wanneer is een vergunning nodig? Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een jachthaven. Een derde (dus niet de waterbeheerder) moet hierbij gebruik maken van een waterstaatswerk. Voor realisatie is het nodig dat een dijk moet worden verlegd/gewijzigd.

Antwoord

Indien gebruik door een particulier of andere overheid een aanleg of wijziging van een waterstaatwerk met zich brengt (dempen en verleggen sloot; verleggen kering voor bouw hotel, aanleg jachthaven e.d.), dan kan dat op basis van een watervergunning van de waterbeheerder. Bedacht moet immers worden dat hier de aanleg/wijziging niet het hoofddoel is (hoofddoel is realiseren van de jachthaven en daarvoor moet een kering worden verlegd), maar een afgeleide van het gebruik maken van een waterstaatswerk.

Op de website van de Helpdesk water is hierover een aparte Factsheet Projectplan of watervergunning (pdf, 123 kB) (augustus 2012) te vinden

Zie in het digitale Handboek Water de pagina's: