Herziening BKL 2017

Wettelijk gezien dient de ligging van de basiskustlijn/BKL telkens na 6 jaar herzien te worden. De laatste herziening van de ligging van de BKL is in 2017 geweest.

De BKL is de referentie op basis waarvan besloten kan worden tot het uitvoeren van zandsuppleties om de structurele achteruitgang van de Nederlandse kust tegen te gaan. De BKL heeft daarmee een signaalfunctie.Herziening Basis Kustlijn 2017 ScheveningenHet voorstel voor de herziene ligging van de basiskustlijn is voor consultatie aangeboden aan de bestuurders van de betrokken provincies, waterschappen en gemeenten. Na wat kleine aanpassingen is de BKL op 15 februari  2018 door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld.

Hiernaast kunt u het  rapport  met de herziene ligging van de Basiskustlijn 2017 downloaden. Overigens is de herziene ligging van de BKL2017 alleen digitaal verschenen, niet in gedrukte vorm.