Watertemperatuur

Zwemwater

Bij een watertemperatuur boven de 20 ºC neemt de kans op de bloei van blauwalgen en de kans op het ontstaan van botulisme in oppervlaktewateren sterk toe. Hierdoor kan de (zwem)waterkwaliteit verslechteren.
Lees meer over zwemwater.

Koelwater

Als de watertemperaturen van oppervlaktewateren boven de > 23 ºC uitkomen, neemt de koelcapaciteit van het water af. Er is dan 1) meer water nodig om hetzelfde koeleffect te behalen om te voorkomen dat de watertemperatuur te hoog wordt waardoor er schade kan optreden aan de waternatuur of 2) de hoeveelheid warmtelast moet verminderd worden. De watertemperatuur mag door het lozen van koelwater namelijk niet te hoog worden, doordat anders de flora en fauna in het water beschadigd wordt. Om de watertemperatuur te beschermen zijn grenzen afgesproken over hoe hoog de watertemperatuur mag worden door het lozen van koelwater (eigenlijk het lozen van warmte). De lozers van deze warmte moeten zich houden aan deze afspraken. Dit wordt ook gecontroleerd door Rijkswaterstaat.
Lees meer over koelwater.

Watertekorten

Als er watertekorten ontstaan en/of de watertemperatuur te hoog wordt, dan kan er te weinig of geen water beschikbaar zijn voor koelen. Aangezien koelwater voornamelijk wordt gebruikt voor de energieopwekking en industrie, kan dit gevolgen hebben voor de productie. In extreme situaties en als er geen andere koelingsmogelijkheden beschikbaar zijn, zoals koeltorens (waarbij geen koelwater geloosd wordt in de rivier), kan het mogelijk zijn dat de productie van energie en goederen op bepaalde locaties verminderd of gestopt moeten worden.

Kans op ijsvorming

Als de watertemperatuur 1,5 ºC is en lager dreigt te worden is er kans op ijsvorming. Rijkswaterstaat geeft ijskaarten uit waarop de scheepvaart routes staan en waarin is aangegeven in welke mate de routes bevaarbaar dan wel bevroren zijn. Ook is er dan een grote kans dat stuwen in de Maas of de Lek gestreken moeten worden om dat er een risico is van vastvriezen. Vast gevroren stuwen zijn een risico als er een hoog water aankomt.

Zuiver water bevriest bij 0 ºC maar als er stoffen in opgelost zijn (bijvoorbeeld zout zoals in de zee) bevriest het bij lagere temperatuur. Zeewater bevriest pas bij -2 ºC.