Handreiking nevengeulen

"Een nevengeul vol leven. Handreiking voor een goed ecologisch ontwerp." Boekje en poster verschenen n.a.v. de EvaluatiestudieNevengeulen