Begrippen Waterkwaliteit

c
f
j
l
q
u
x
y
*

Aangroeiing

Algemene beoordelingsmethodiek (ABM)

Anti-fouling

Atmosferische depositie

Beste Beschikbare Technieken

Biociden

Diffuse Bronnen

Directe lozing

Duurzaam

Emissie