Meetplan nucleaire ongevallen

In 2004 zijn de meetpunten van de afzonderlijke waterbeheerders samengevoegd tot een landsdekkend calamiteitenmeetnet radioactiviteit. Deze zijn vastgelegd in een rapport van de Commissie Integraal Waterbeheer door werkgroep 5 in meetplannen voor nucleaire ongevallen en routine metingen. Dit rapport gaat ook in op de verschillende calamiteiten en de daarbij te volgen procedures waaronder monsterneming, transport en analyse.

Oefenen en herziening meetplan

In het meetplan hebben Rijkswaterstaat en de huidige 21 waterschappen afgesproken om driejaarlijks een oefening te houden, waarbij zonodig het meetplan wordt geoptimaliseerd en herzien. Het oefenen van de logistiek, communicatie en calamiteiten metingen op het Lab zorgen voor een juistheid, volledigheid en continuïteit in de samenwerking tussen RWS en waterschappen.