Handreiking lozingen,­ theorie ontmoet praktijk

Op 17 december 2019 heeft team Afvalwater van InfoMil de nieuwe 'Handreiking lozingen' officieel gelanceerd. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst met alle betrokkenen in Lelystad. Vergunningverleners van waterschappen en omgevingsdiensten en aanvragers van lozingsvergunningen hebben hiermee een nieuw hulpmiddel bij hun werk.

Een jaar lang is hard en met bezieling gewerkt aan deze handreiking. Samen met waterschappen en omgevingsdiensten keken we naar de verschillende onderdelen. Dit om de benodigde informatie zo volledig en actueel mogelijk te maken. Op het eindresultaat, het fonkelnieuwe 'Handreiking lozingen', zijn wij als team Afvalwater, zeer trots.

Wat is de Handreiking Lozingen

De Handreiking lozingen is een hulpmiddel voor (beginnende) vergunningverleners bij waterbeheerders en omgevingsdiensten. De handreiking is een bundeling van relevante informatie die stap voor stap ondersteuning biedt bij het nemen van goed onderbouwde besluiten voor (afval)waterlozingen. Ook bij een lozing op het riool. Versterking van deze besluitvorming draagt bij aan een verbetering van de waterkwaliteit.

Het proces rondom het aanvragen van een vergunning voor een lozing van (afval)water komt ook terug. Daarom kunnen ook aanvragers van vergunningen en hun adviseurs hier prima terecht.

Deze nieuwe handreiking is het resultaat van een opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het kan gezien worden als de digitale opvolger voor het sterk verouderde CIW document Handboek Wvo-vergunningverlening (deel III) uit 1999.

Waar te vinden

Het Handboek Water is al jaren een begrip. Niet alleen binnen Rijkswaterstaat, maar ook bij waterschappen en omgevingsdiensten is het Handboek Water een veel gebruikt hulpmiddel. Vanuit de categorieën wetgeving, thema's of activiteiten kunnen gebruikers alles lezen over onderwerpen die iets met 'water' te maken hebben. Nu staat er een vierde categorie: Lozingen. Hier vindt u alle informatie over het proces vergunningverlening bij lozingen.

Resultaat van goede samenwerking

Het team Afvalwater van InfoMil heeft dit niet alleen gedaan. Via detachering hebben een aantal mensen uit de praktijk van waterschappen met ons gewerkt aan de verschillende onderdelen van de handreiking. In diverse werksessies hebben wij kennis gedeeld, feedback gekregen en wensen besproken met omgevingsdiensten en waterschappen.

Ook gingen wij 'het veld' in. Op pad naar waterschappen en omgevingsdiensten, om hen mee te nemen in de ontwikkeling van de handreiking. De feedback en suggesties die wij uit verschillende sessies hebben gekregen zijn ook van onschatbare waarde. Het resultaat is een handreiking waarin theorie en praktijk elkaar ontmoeten.

De handreiking is tot stand gekomen door samenwerking met:

  • Omgevingsdienst Midden Holland
  • DCMR Milieudienst Rijnmond
  • Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
  • Waternet
  • Waterschap Brabantse Delta
  • Waterschap Vechtstromen
  • Rijkswaterstaat/Helpdesk Water
  • Rijkswaterstaat/Kenniscentrum InfoMil

Opleiding vergunningverlening lozingen

In 2020 start het ministerie van IenW met een nieuwe opleiding. Deze is speciaal voor vergunning-verleners die in hun dagelijkse werk te maken hebben met lozingen van afvalwater. De Handreiking Lozingen is een belangrijke bron van informatie voor deze opleiding. In de handreiking staat meer informatie en een link naar de opleiding zelf.

Feedback

Het team afvalwater nodigt je uit eens een kijkje te nemen in de handreiking in het Handboek Water. Laat ons weten wat u ervan vindt. Dat kan via de feedbackknop links op deze pagina. Suggesties komen zo voor een specifiek pagina direct bij ons terecht. Wilt u met ons van gedachten wisselen, vermeld dan uw naam en telefoonnummer. Vragen en opmerkingen over een specifieke pagina kunt u ook altijd via het helpdeksformulier stellen. Vergeet niet om dan de link van de pagina uit het Handboek Water mee te sturen.