Schrijven van een vergunning of een maatwerkbesluit


Bij het schrijven van een vergunning of een maatwerkbesluit weegt de vergunningverlener de aangevraagde lozingssituatie af ten opzichte van het belang van de bescherming van het milieu. De Vergunningverlener maakt daarbij gebruik van de wettelijke kaders. Hij neemt daarbij ook de adviezen van de wettelijk adviseurs mee.

In de vergunning of het maatwerkbesluit staan een aantal onderdelen. De kern van een vergunning of een maatwerkbesluit is het pakket met voorschriften. De voorschriften bevatten de voorwaarden waaronder een aangevraagde lozing mag plaatsvinden. Belangrijk is dat deze voorschriften eenduidig en goed handhaafbaar zijn. Een tweede belangrijke onderdeel zijn de overwegingen (considerans). Dit deel beschrijft hoe de voorschriften tot stand zijn gekomen en wat daarvan de wettelijke basis is.

De vergunningverlener vindt in de hieronder vermelde pagina’s verdere informatie over de onderwerpen die hij mee moet nemen bij het schrijven van een vergunning of een maatwerkbesluit .

Beoordelen ingediende stukken van (vergunning) aanvraag_voornemen_verzoek tot maatwerk plaatje Keuze procedure en beoordelen aanvraag/voornemen/verzoek tot maatwerk plaatje Overzicht procedure proces vergunningverlening Schrijven van een vergunning of een maatwerkbesluit