Organische bulkchemie

De Europese Commissie heeft de beste beschikbare technieken (BBT)-conclusies gepubliceerd op 7 december 2017 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Toepassingsgebied

De BBT-conclusies gaan over de volgende activiteiten uit bijlage I van Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU (RIE):

  • 4.1: fabricage van organisch-chemische producten, subcategorie a tot en met g en k
  • 4.2e: alleen de fabricage van waterstofperoxide

De BBT-conclusies gaan ook over de verbranding van brandstoffen in procesfornuizen of verhitters. Deze procesfornuizen of verhitters moeten in dat geval wel deel uitmaken van de activiteiten die hierboven staan.

De BBT-conclusies gaan over de productie van chemische producten die hier boven staan in continue processen wanneer de totale productiecapaciteit voor deze chemische producten groter is dan 20 kt/jaar.

De BBT-conclusies gaan niet over:

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


industrie

Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.