Voedingsmiddelen en zuivel

De Europese Commissie heeft de BREF voedingsmiddelen en zuivel vastgesteld in 2006. Het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Toepassingsgebied

Deze BREF dekt de activiteiten 6.4b en 6.4c van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies.

De BREF behandelt processen en activiteiten die bedoeld zijn voor de productie van voedingsmiddelen afkomstig van:

  • dierlijke materialen
  • plantaardige materialen
  • melk

De producten die worden geproduceerd zijn zowel eind- als halfproducten. Voorbeelden van processen zijn: vlees- en visverwerking, verwerking van groente en fruit, productie van kaas en andere zuivel, productie van zetmeel, suiker, koffie, frisdranken, bier en wijn.

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


voedingsmiddelenindustrie

Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.