Werkconferentie 8 maart 2012

Op 8 maart 2012 werd tijdens de werkconferentie over het Bestuursakkoord Water de stand over de uitvoering van het akkoord opgemaakt en vooruitgekeken naar de opgaven voor het komende jaar.

De conferentie was met name bedoeld voor medewerkers van waterpartners die werken aan de uitvoering van het bestuursakkoord. Veel van de noodzakelijke acties moeten uiteindelijk in de regio en op de werkvloer worden uitgevoerd. Doel van de werkconferentie was het delen van kennis en ideeën en met elkaar te praten over de uitwerking. Dat gebeurt in werksessies. Bij de werkconferentie zullen waren bestuurders, onder meer de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, aanwezig zijn.