Zorgplicht grondwater stedelijk gebied

Vraag

Hoe en waarin is de zorgplicht voor grondwater in stedelijk gebied nu geregeld?

Antwoord

De gemeentelijke grondwaterzorg, die tot 22 december 2009 in artikel 9b van de Wet op de waterhuishouding was te vinden, staat nu in artikel 3.6 van de Waterwet. Voor 2013 moet elke gemeente een zogenoemd 'verbreed rioleringsplan' hebben vastgesteld waarin ondermeer de zorgplicht wordt geconcretiseerd.

In deLedenbrief 'Wet gemeentelijke watertaken' van de VNG is de grondwaterzorgplicht uitvoerig toegelicht . Meer informatie is bijvoorbeeld ook te vinden in de 'Wegwijzer Waterwet' (hst. 3), een boekje dat via Kluwer is te bestellen.

Zie voor meer informatie de pagina: Zorgplicht grondwater