Schematiseringshandleiding Sterkte en stabiliteit kunstwerk

In de vernieuwde versie van deze schematiseringshandleiding zijn extra handvatten toegevoegd waarmee kan worden geconcludeerd dat de faalkans verwaarloosbaar is. Deze extra of aangescherpte filters kunnen bij een toets op maat worden gebruikt om tot dit oordeel te komen:

  • Er is een extra relevantietoets toegevoegd analoog aan de werkwijzer ontwerpen waterkerende kunstwerken (WOWK)
  • Voor een gemaal met kattenrug door de waterkering, geen keermiddel(len) nabij/op het hoogste punt van de persleiding(en) en waarvan de binnen onderkant leiding(en) ligt op het hoogste punt boven de waterstand bij de norm conform de signaleringswaarde.
  • Voor een gemaal of hevel met kattenrug door de waterkering, een functionerend (sluitbaar en in voldoende conditie) keermiddel nabij/op het hoogste punt van de persleiding(en) en waarvan de binnen onderkant leiding(en) ligt op het hoogste punt boven de waterstand bij de norm conform de ondergrenswaarde.

Er is aan hoofdstuk 3 een passage omtrent vermoeiingsbelasting toegevoegd. Daarnaast worden er hulpmiddelen geboden voor bepaling van de sterkteterm Rlin. Een Excel spreadsheet met concretisering van deze hulpmiddelen is op GITHUB geplaatst en kan tijdens het beoordelen of ontwerpen worden gebruikt.

Voor verschillende materialen zijn waarden toegevoegd die kunnen worden gebruikt als variatiecoëfficiënten.

Voor STCG is een aanbeveling opgenomen om als toets op maat een semi-probabilistische berekening uit te voeren aan de hand van de werkwijze zoals opgenomen in de werkwijzer ontwerp waterkerende kunstwerken.

Voor het deelmechanisme komberging is aangesloten op de pragmatische benadering van significante gevolgen uit de 'Grondslagen voor hoogwaterbescherming'.

In de vernieuwde versie van de schematiseringshandleiding is daarnaast aandacht besteed aan:

  • Het zoveel mogelijk vervangen of duiden van de termen ‘voldoet’ / ‘voldoet niet’.
  • Tekstuele verduidelijkingen van verschillende termen, zoals een correct gebruik van de termen toetsen en beoordelen.
  • Er is een link gelegd tussen symbolen in schematiseringshandleiding, omschrijving in Ringtoets en ID in .csv-bestand voor de verschillende parameters.

Verder dient opgemerkt te worden dat de achtergrondrapporten en werkwijzer ontwerpen waterkerende kunstwerken niet zijn aangepast. Bij eventuele verschillen kan het meest recente werk (de vernieuwde schematiseringshandleiding) worden gebruikt.