Kennis voor Keringen

Rijkswaterstaat ontwikkelt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat waterveiligheidskennis. Dat gebeurt binnen het project Kennis voor Keringen (KvK). De kennis wordt ontwikkeld om Nederland op een optimale manier te beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst. Met de nieuwe kennis kunnen partijen bijvoorbeeld de waterveiligheidsopgave beter in kaart brengen of slimmere instrumenten maken voor het beoordelen en ontwerpen van waterkeringen.

Kennis voor Keringen ontwikkelt de nieuwe kennis samen met andere partijen. KvK is er namelijk van overtuigd dat het bundelen van verschillende expertises effectiever is en tot betere kennis leidt. Daarom werkt KvK onder andere samen met universiteiten, het KNMI, USACE, Deltares, STOWA, HWBP en marktpartijen. Een aansprekend voorbeeld van gezamenlijke kennisontwikkeling is het onderzoek naar de sterkte van grond in de onverzadigde zone van dijken binnen de projectoverstijgende verkenning (POV) Macrostabiliteit

Om te zorgen dat de ontwikkelde kennis ook daadwerkelijk wordt toegepast in de instrumenten voor het beoordelen en ontwerpen van waterkeringen werkt KvK intensief samen met het BOI-programma. Bij de Kennisagenda kun je zien welke kennis er wordt ontwikkeld rond piping, macrostabiliteit, belastingen, kunstwerken en faalpaden en welke prioriteiten het ministerie van I&W heeft gesteld.