Nieuwe release

Op 28 november, tijdens de landelijke beoordelingsdag 2019, verschijnt een nieuwe release met een aantal verbeterde en nieuwe producten voor het beoordelen en ontwerpen van primaire waterkeringen. Bij de ontwikkeling van deze producten hebben we nadrukkelijk gebruikers betrokken en rekening gehouden met hun wensen en ideeën. Tijdens de werkdagen van het KKP dit jaar hebben we veel van de ontwikkelingen en producten in concept al besproken met de deelnemers. Ook het ENW hebben we geïnformeerd over de voorgenomen release.

Bij de verbeterde producten gaat het om verschillende schematiseringshandreikingen en verbeterde basismodules. De wijzigingen zorgen voor een betere leesbaarheid en vergroting van de bruikbaarheid van de verschillende instrumenten. Met het verbeteren van de producten hopen we onduidelijkheden bij de toepassing van het instrumentarium weg te nemen, zonder de werking van het instrumentarium wezenlijk te veranderen. Het uitbrengen van een aantal verbeterde en nieuwe producten betreft een aanvulling op het huidige instrumentarium. De aanvullende instrumenten kunnen worden gebruikt voor de Toets op Maat en het ontwerpen van versterkingsmaatregelen.

Als onderdeel van de doorontwikkeling van het bestaande instrumentarium naar een BOI-instrumentarium, hebben we ook nieuwe producten ontwikkeld. Voorbeeld daarvan zijn de ontwerpfunctionaliteit in Riskeer en D-Stability. Riskeer is een doorontwikkeling van het softwareprogramma Ringtoets. Ringtoets is nog steeds het geldende instrument voor het beoordelen van waterkeringen volgens het WBI2017. D-Stability kunnen waterkeringbeheerders gebruiken om de kans op macrostabiliteit te berekenen voor een gegeven doorsnede. D-Stability neemt de functie over van de basismodule Macrostabiliteit.

Als de nieuwe release verschijnt, sturen we alle betrokkenen een bericht, waarin we de verschillende onderdelen toelichten. We zullen u dan ook informeren welke gevolgen de release heeft voor het beoordelings- en ontwerpproces.