Aspecten in een waterakkoord

In waterakkoorden worden afspraken gemaakt die betrekking hebben op verschillende inhoudelijke aan water gerelateerde thema’s. Daarnaast zien we in waterakkoorden vaak ‘overkoepelende’ afspraken over onderwerpen als samenwerking en informatie-uitwisseling.

Deze leidraad beoogt een brede waaier te presenteren van onderwerpen waarover afspraken in waterakkoorden kunnen worden gemaakt. De feitelijke invulling zal altijd regio specifiek zijn en afhangen van de aanleiding en doelstellingen van het maken van afspraken. De leidraad kan voor partijen als inspiratie dienen om ook verder te kijken dan alleen de specifieke aanleiding voor het aangaan van het gesprek over een waterakkoord.

  Expliciet wordt aandacht gevraagd voor het opnemen van een watersysteembeschrijving als startpunt en gedeelde kennisbasis bij het specifieke waterakkoord. Dit is onafhankelijk van de onderwerpen en betrokken partijen. Veel waterschappers en Rijkswaterstaters geven aan dat een systeembeschrijving het zowel de inhoud als het proces van de totstandkoming van een waterakkoord kan bevorderen. Dit omdat het maakt dat gezamenlijk wordt nagedacht over de werking van het systeem en de benodigde afspraken om het systeem optimaal te laten functioneren.

De in deze leidraad opgenomen onderwerpen waarover in een waterakkoord afspraken kunnen landen zijn gepresenteerd in onderstaande figuur.

Aspecten Waterakkoord Waterkwantiteit Waterkwaliteit Waterveiligheid Energie Overkoepelende aspecten Waterkwantiteit Waterkwantiteit Waterkwantiteit Waterkwantiteit Waterkwaliteit Waterkwaliteit Waterkwaliteit Waterveiligheid Waterveiligheid Waterveiligheid Energie Energie Energie Overkoepelende aspecten Overkoepelende aspecten Overkoepelende aspecten Overkoepelende aspecten Overkoepelende aspecten Overkoepelende aspecten