Waterakkoorden en verdringingsreeks bij watertekort

Een waterakkoord heeft geen gevolgen voor de concrete toepassing van de verdringingsreeks door de verschillende bestuursorganen in hun eigen beheergebied.

Waterakkoord:

  • bestuursovereenkomst, alleen bindend voor betrokken waterbeheerders
  • afspraken over water tussen beheergebieden
  • waterbeheer breed: waterkwantiteit, waterkwaliteit en wateroverlast

Verdringingsreeks:

  • verplichte wettelijke prioriteitsvolgorde voor verdeling van water over watergebruik bij watertekort
  • provincies of waterschappen kunnen nadere afspraken maken over de verdeling van water over minder prioritair gebruik in hun gebied

Voor verdieping zie de memo Samenhang tussen waterakkoorden en de wettelijke verdringingsreeks bij watertekort. (pdf, 227 kB)