Voorbeeld MRA

Met het opstellen van een MRA (milieurisicoanalyse) wordt inzichtelijk wat de risico’s zijn voor het oppervlaktewater en/of de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). Per juli 2019 is er een nieuw voorbeeld MRA.

In het nieuwe voorbeeld MRA  zijn t.o.v. het oude voorbeeld MRA de volgende wijzigingen aangebracht;

  • Voorbeeld MRA is helderder en heeft een betere structuur
  • Het nieuwe voorbeeld MRA-rapport gaat in op de risico’s voor het oppervlaktewater én de RWZI.
  • Het nieuwe voorbeeld MRA is nu ook geschikt voor een niet complexe inrichting.
  • Met dit voorbeeld MRA kunnen bepaalde keuzes worden gemaakt om het Proteus-model te vereenvoudigen.
  • De R- en S zinnen zijn vervangen door H- en P zinnen volgens EU-GHS/CLP (Globally Harmonized System / Classification, Labelling en Packaging) verordening. Voor de MRA m.b.t aquatisch milieu (oppervlaktewater en RWZI) zijn de H-zinnen (H400 en H410 t/m H413) van belang.
  • Referentiekader drijflaagvormende stoffen is in het voorbeeld MRA verwerkt;
  • De tabellen Stand der Veiligheidstechniek zijn toegevoegd.

In mei 2022 is een storende fout uit de Toelichting MRA verwijderd. De drempelwaarde voor drijflaagvormende stoffen was per abuis gewijzigd in  12.000 m3. De drempelwaarde is weer in overeenstemming  met de waarde die in CIW 2000 staat: 100.000kg op inrichting niveau en 10.000 kg op installatie niveau.